מידע מפורט

לפניכם מחשבון התשואות שמטרתו לסייע במתן מידע על ביצועי התשואות והסיכון של סלי ההשקעות, בכל תקופה שבה תבחרו, ובהשוואה למדדי השוק.
באמצעות המחשבון תוכלו לבחון את התאמת מגוון המוצרים שאנו מציעים, לצרכיכם האישיים, ולקבל החלטה מושכלת על אופן השקעת הכספים.

מחשבון המסייע במידע על ביצועי תשואות של סלי ההשקעות
בחר תיקים נוספים להצגה :
אג"ח עד 25% מניות      הנתונים מחושבים לתקופה של 02/07/2019 - 29/06/2020
תשואה ממוצעת-0.84%
סטיית תקן10.58
תשואה מצטברת-0.98%
חשיפה לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, עד 25% מניות 25% מניות ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פיקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75%- ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור לא יעלה על 25% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.
להצגת דף מדיניות ההשקעות לחץ כאן
אג''ח עד 25% מניות: 4.2798% אג''ח עד 25% מניות: 4.324% אג''ח עד 25% מניות: 4.5269% אג''ח עד 25% מניות: 3.3971% אג''ח עד 25% מניות: 3.3615% אג''ח עד 25% מניות: 2.7983% אג''ח עד 25% מניות: 3.3021% אג''ח עד 25% מניות: 5.099% אג''ח עד 25% מניות: 5.631% אג''ח עד 25% מניות: 5.4072% אג''ח עד 25% מניות: 5.4575% אג''ח עד 25% מניות: 5.6108% אג''ח עד 25% מניות: 5.5981% אג''ח עד 25% מניות: 5.6262% אג''ח עד 25% מניות: 5.3489% אג''ח עד 25% מניות: -10.6323% אג''ח עד 25% מניות: -11.7008% אג''ח עד 25% מניות: -9.4328% אג''ח עד 25% מניות: -12.0298% אג''ח עד 25% מניות: -7.5578% אג''ח עד 25% מניות: -8.5635% אג''ח עד 25% מניות: -11.4638% אג''ח עד 25% מניות: -9.1622% אג''ח עד 25% מניות: 0.3348% אג''ח עד 25% מניות: 2.3721% אג''ח עד 25% מניות: 3.404% אג''ח עד 25% מניות: -3.019% אג''ח עד 25% מניות: -6.7049% אג''ח עד 25% מניות: -6.6573% אג''ח עד 25% מניות: -3.7268% אג''ח עד 25% מניות: 5.1182% אג''ח עד 25% מניות: 5.3312% אג''ח עד 25% מניות: 5.3318% אג''ח עד 25% מניות: 5.2552% אג''ח עד 25% מניות: 5.5113% אג''ח עד 25% מניות: 5.4842% אג''ח עד 25% מניות: 5.5416% אג''ח עד 25% מניות: 5.5895% אג''ח עד 25% מניות: 5.1774% אג''ח עד 25% מניות: 5.0473% אג''ח עד 25% מניות: 4.9566% אג''ח עד 25% מניות: 4.6322% אג''ח עד 25% מניות: 5.0328% אג''ח עד 25% מניות: 5.1805% אג''ח עד 25% מניות: 5.0594% אג''ח עד 25% מניות: 5.0085% אג''ח עד 25% מניות: 4.4761% אג''ח עד 25% מניות: 4.0912% אג''ח עד 25% מניות: 4.1605% אג''ח עד 25% מניות: 4.9295% אג''ח עד 25% מניות: 4.8016% אג''ח עד 25% מניות: 4.7924% אג''ח עד 25% מניות: 5.1158% אג''ח עד 25% מניות: 4.5936% אג''ח עד 25% מניות: 5.4011% אג''ח עד 25% מניות: 5.5732% אג''ח עד 25% מניות: 5.5966% אג''ח עד 25% מניות: 4.9921% אג''ח עד 25% מניות: 4.796% אג''ח עד 25% מניות: 4.9305% אג''ח עד 25% מניות: 4.8431% אג''ח עד 25% מניות: -6.4188% אג''ח עד 25% מניות: 0.7294% אג''ח עד 25% מניות: 0.6865% אג''ח עד 25% מניות: 0.4317% אג''ח עד 25% מניות: 0.8393% אג''ח עד 25% מניות: 1.8405% אג''ח עד 25% מניות: 1.3527% אג''ח עד 25% מניות: 1.0708% אג''ח עד 25% מניות: 0.7699% אג''ח עד 25% מניות: 0.1662% אג''ח עד 25% מניות: -0.1176% אג''ח עד 25% מניות: -0.2121% אג''ח עד 25% מניות: 0.0754% אג''ח עד 25% מניות: 0.7859% אג''ח עד 25% מניות: 0.4979% אג''ח עד 25% מניות: 0.3107% אג''ח עד 25% מניות: 0.6098% אג''ח עד 25% מניות: 0.4825% אג''ח עד 25% מניות: 0.4519% אג''ח עד 25% מניות: 0.0327% אג''ח עד 25% מניות: -0.9779% אג''ח עד 25% מניות: -0.9276% אג''ח עד 25% מניות: -0.1676% אג''ח עד 25% מניות: 0.9086% אג''ח עד 25% מניות: 0.7074% אג''ח עד 25% מניות: 1.664% אג''ח עד 25% מניות: 1.7352% אג''ח עד 25% מניות: 0.7079% אג''ח עד 25% מניות: 1.0454% אג''ח עד 25% מניות: 1.1407% אג''ח עד 25% מניות: 0.6406% אג''ח עד 25% מניות: -1.0647% אג''ח עד 25% מניות: -2.1551% אג''ח עד 25% מניות: -2.1121% אג''ח עד 25% מניות: -2.0231% אג''ח עד 25% מניות: -1.0999% אג''ח עד 25% מניות: -2.3999% אג''ח עד 25% מניות: -2.4537% אג''ח עד 25% מניות: -1.4431% אג''ח עד 25% מניות: -3.2219% אג''ח עד 25% מניות: -5.2635% אג''ח עד 25% מניות: -6.0215% אג''ח עד 25% מניות: -6.8129% אג''ח עד 25% מניות: -6.2252% אג''ח עד 25% מניות: -4.387% אג''ח עד 25% מניות: -6.2343% אג''ח עד 25% מניות: -5.8147% אג''ח עד 25% מניות: -0.2608% אג''ח עד 25% מניות: -0.8642% אג''ח עד 25% מניות: -1.2662% אג''ח עד 25% מניות: -0.2304% אג''ח עד 25% מניות: -1.5325% אג''ח עד 25% מניות: -0.9138% אג''ח עד 25% מניות: -0.3932% אג''ח עד 25% מניות: -1.2015% אג''ח עד 25% מניות: -1.1347% אג''ח עד 25% מניות: -1.5551% אג''ח עד 25% מניות: -2.0086% אג''ח עד 25% מניות: -1.1252% אג''ח עד 25% מניות: -1.5477% אג''ח עד 25% מניות: -1.2376% אג''ח עד 25% מניות: -0.5657% אג''ח עד 25% מניות: 0.4531% אג''ח עד 25% מניות: 0.283% אג''ח עד 25% מניות: 0.1509% אג''ח עד 25% מניות: 0.5336% אג''ח עד 25% מניות: 0.5556% אג''ח עד 25% מניות: 0.6635% אג''ח עד 25% מניות: 0.6276% אג''ח עד 25% מניות: 0.1392% אג''ח עד 25% מניות: 0.4755% אג''ח עד 25% מניות: 0.3574% אג''ח עד 25% מניות: 0.0772% אג''ח עד 25% מניות: 0.3931% אג''ח עד 25% מניות: 0.0882% אג''ח עד 25% מניות: 0.4622% אג''ח עד 25% מניות: 0.5375% אג''ח עד 25% מניות: 1.3156% אג''ח עד 25% מניות: 1.3582% אג''ח עד 25% מניות: 1.1998% אג''ח עד 25% מניות: 1.3267% אג''ח עד 25% מניות: 1.5534% אג''ח עד 25% מניות: 1.5055% אג''ח עד 25% מניות: 1.424% אג''ח עד 25% מניות: 1.1056% אג''ח עד 25% מניות: 0.6451% אג''ח עד 25% מניות: 0.6415% אג''ח עד 25% מניות: 0.6922% אג''ח עד 25% מניות: 0.608% אג''ח עד 25% מניות: 1.1586% אג''ח עד 25% מניות: 0.8645% אג''ח עד 25% מניות: 0.68% אג''ח עד 25% מניות: 0.1366% אג''ח עד 25% מניות: 0.4147% אג''ח עד 25% מניות: 0.3723% אג''ח עד 25% מניות: 0.4273% אג''ח עד 25% מניות: 0.2508% אג''ח עד 25% מניות: 0.1389% אג''ח עד 25% מניות: 0.0798% אג''ח עד 25% מניות: 0.0904% אג''ח עד 25% מניות: 0.3993% אג''ח עד 25% מניות: 0.4717% אג''ח עד 25% מניות: 0.3368% אג''ח עד 25% מניות: 0.113% אג''ח עד 25% מניות: 0.426% אג''ח עד 25% מניות: 0.3993% אג''ח עד 25% מניות: 0.3019% אג''ח עד 25% מניות: 0.2989% אג''ח עד 25% מניות: 0.3126% אג''ח עד 25% מניות: 0.3766% אג''ח עד 25% מניות: 0.9444% אג''ח עד 25% מניות: 0.2555% אג''ח עד 25% מניות: 0.5077% אג''ח עד 25% מניות: 0.3288% אג''ח עד 25% מניות: 0.4794% אג''ח עד 25% מניות: 0.8736% אג''ח עד 25% מניות: 0.4644% אג''ח עד 25% מניות: 0.4815% אג''ח עד 25% מניות: 0.2985% אג''ח עד 25% מניות: 0.6082% אג''ח עד 25% מניות: 0.778% אג''ח עד 25% מניות: 0.6% אג''ח עד 25% מניות: 0.6983% אג''ח עד 25% מניות: 1.6953% אג''ח עד 25% מניות: 3.2933% אג''ח עד 25% מניות: 3.1834% אג''ח עד 25% מניות: 3.2805% אג''ח עד 25% מניות: 3.2617% אג''ח עד 25% מניות: 3.5807% אג''ח עד 25% מניות: 3.5861% אג''ח עד 25% מניות: 3.4629% אג''ח עד 25% מניות: 3.518% אג''ח עד 25% מניות: 3.2799% אג''ח עד 25% מניות: 3.0988% אג''ח עד 25% מניות: 2.9198% אג''ח עד 25% מניות: 3.3735% אג''ח עד 25% מניות: 3.6046% אג''ח עד 25% מניות: 3.6077% אג''ח עד 25% מניות: 3.492% אג''ח עד 25% מניות: 4.1642% אג''ח עד 25% מניות: 4.0959% אג''ח עד 25% מניות: 4.0501% אג''ח עד 25% מניות: 4.2873% אג''ח עד 25% מניות: 4.4887% אג''ח עד 25% מניות: 4.3228% אג''ח עד 25% מניות: 4.3353% אג''ח עד 25% מניות: 4.0566% אג''ח עד 25% מניות: 4.0666% אג''ח עד 25% מניות: 3.9211% אג''ח עד 25% מניות: 3.7451% אג''ח עד 25% מניות: 4.27% אג''ח עד 25% מניות: 4.0605% אג''ח עד 25% מניות: 4.2376% אג''ח עד 25% מניות: 4.258% אג''ח עד 25% מניות: 3.0427% אג''ח עד 25% מניות: 2.7921% אג''ח עד 25% מניות: 2.7925% אג''ח עד 25% מניות: 2.5394% אג''ח עד 25% מניות: 2.826% אג''ח עד 25% מניות: 2.9335% אג''ח עד 25% מניות: 3.0083% אג''ח עד 25% מניות: 2.998% אג''ח עד 25% מניות: 2.3412% אג''ח עד 25% מניות: 1.3784% אג''ח עד 25% מניות: 1.3616% אג''ח עד 25% מניות: 1.5309% אג''ח עד 25% מניות: 1.5531% אג''ח עד 25% מניות: 2.1257% אג''ח עד 25% מניות: 1.6543% אג''ח עד 25% מניות: 1.6034% אג''ח עד 25% מניות: 2.8014% אג''ח עד 25% מניות: 2.9239% אג''ח עד 25% מניות: 2.9121% אג''ח עד 25% מניות: 2.8253% אג''ח עד 25% מניות: 3.0994% אג''ח עד 25% מניות: 3.0865% אג''ח עד 25% מניות: 3.0234% אג''ח עד 25% מניות: 3.0451% אג''ח עד 25% מניות: 3.0954% אג''ח עד 25% מניות: 2.8726% אג''ח עד 25% מניות: 2.8336% אג''ח עד 25% מניות: 3.1866% אג''ח עד 25% מניות: 3.0458% אג''ח עד 25% מניות: 3.0538% אג''ח עד 25% מניות: 3.1144%
השווה ל:


הצג מדד השוואה והשווה ל:
התשואה הינה נומינלית ברוטו עבור התקופה הנבחרת. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
מדיניות ההשקעה הינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.
המידע לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
המחשבון הינו כלי עזר טכני והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד. הפניקס לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא עקב שימוש במחשבון.
  
preloader

טעינת מידע

המידע בטעינה, אנא המתן.

תודה על הסבלנות